Certifikované výrobky – elastomérové ložiská od Lusik Trade

Gumovo-kovové certifikované výrobky pre stavebný priemysel

Rozmanité portfólio firmy Lusik Trade zahŕňa aj certifikované výrobky – elastomérové ložiská (pevné, všesmerné, jednosmerné, priečne alebo pozdĺžne pevné), ktoré sú využívané na uloženie nosných konštrukcií mostov a iných stavebných objektov. Certifikácia je potvrdením ich vyhovujúceho stavu podľa stanovených príslušných noriem.

Ak to projektová dokumentácia stavby predpisuje, tak sme schopní dodať aj hrncové, kalotové, valcové, oceľové vahadlové, cylindrické a vedené elastomérové ložiská (v spolupráci s externými výrobcami).

Certifikované výrobky