Pogumovanie dielov zaistí vysokú odolnosť a dlhú životnosť

Pogumovanie rozmanitých dielov

Pogumovanie (ako to z názvu vyplýva) predstavuje nanášanie gumového povlaku. Ide o špecifický proces, v rámci ktorého je aplikovaná príslušná gumenárska zmes s dôrazom na dobrú súdržnosť s povrchom objektu, tvorbu vysokej teploty a odolnosti voči mechanickému opotrebovaniu i starnutiu.

Pogumovanie slúži predovšetkým na ochranu povrchov voči erózii, korózii, kavitácii, abrázii (obrusovaniu, oškrabovaniu) a celkovej odolnosti voči externým vplyvom. Všetky spomínané procesy totiž vedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu, a teda kratšej životnosti daného dielu. Riešením je pogumovanie. Jeho konkrétne prevedenie a technológia závisia od tvaru a zložitosti dielov.

Pogumovanie
ochrana voči korózii

Pogumovanie a spôsoby jeho realizácie

Pogumovanie realizujeme studenou alebo teplou vulkanizáciou – voľba je podmienená charakterom produktu. Studená vulkanizácia spojí gumu s príslušným podkladom pomocou lepidla (ide o rozpustený surový kaučuk). Teplá vulkanizácia spojí gumu s príslušným podkladom na základe chemickej úpravy povrchu, na ktorý pôsobí primeraný tlak aj teplota vo vulkanizačnej peci.

V Lusik Trade sme experti na pogumovanie charakteristické chemickou a teplotnou odolnosťou, ako aj odolnosťou voči mechanickému poškodeniu akéhokoľvek druhu. Dbáme na zabezpečenie kontroly celistvosti pogumovania celého produktu, ktorá taktiež do nemalej miery vplýva je jeho životnosť a úžitkové vlastnosti.

Pogumovanie a použité materiály

Vo všeobecnosti je možné použiť na pogumovanie rozličné materiály vo viacerých kombináciách prírodného a syntetického kaučku. Ako z názvov vyplýva, prírodný kaučuk sa vyskytuje prirodzene v miazge kaučukových stromov ako polymér. V surovej forme je mimoriadne tvrdý, a preto je žiadaná jeho vulkanizácia (zohrievanie v prítomnosti síry), ktorá ho zmäkčí a spružní. Jeho najväčšími dodávateľmi je Južná Amerika, Thajsko, Malajzia, India, Vietnam, Čína a Indonézia.

Syntetický kaučuk je umelo vyrobený polymerizáciou monomérov a jeho najväčšími producentmi sú Čína, Japonsko, Kórea a USA. Z európskych krajín je to Nemecko, kde bol dokonca po prvýkrát vyrobený v polovici 20. storočia a následne sa jeho výroba rozšírila aj do ostatných krajín.

Už roky patríme medzi skúsených expertov na pogumovanie rozmanitých dielov. Presvedčte sa aj vy a využite služby našej zákazkovej výroby na mieru.

pogumovanie s teplotnou odolnosťou