Vulkanizácia gumy pre zlepšenie kvality i odolnosti dielov

Vulkanizácia gumy ako špecifický proces

Vulkanizácia gumy znamená spájanie gumovej časti s podkladom (kovovým, plastovým, dreveným a pod.). Ide o zložitý proces, ktorý má svoje špecifiká a vyžaduje si dôslednú postupnosť, technologické vybavenie i skúsenosti.

Je dôležité správne určiť začiatok vulkanizácie, ktorý je sprevádzaný zmenou v plasticko-elastických vlastnostiach gumovej (kaučukovej) zmesi. Nasleduje stav podvulkanizácie, kedy zmes dosahuje malú elasticitu, vysokú ťažnosť a nízku pevnosť v ťahu.

Vulkanizácia gumy končí, ak zmes dosiahne najvyhovujúcejšie fyzikálno-mechanické vlastnosti. Je rozhodujúce správne určiť priebeh vulkanizácie, v opačnom prípade je zmes lepkavá a mäkká, príp. extrémne stvrdne (najmä pri syntetických kaučukoch).

Vulkanizácia gumy si žiada správny tlak a teplotu

Možno povedať, že vulkanizácia gumy (kaučuku) ako taká bola objavená v roku 1839, kedy bolo zistené, že kaučuk pri zvýšenej teplote nezostáva plastický, ale stáva sa pevnejším a elastickejším.

Práve  po objavení vulkanizácie sa začalo masové používanie kaučuku snáď vo všetkých priemyselných oblastiach.

Vulkanizácia gumy sa postupne skracovala z niekoľkých hodín na niekoľko minút, a to vďaka organickým zlúčeninám ako sú napríklad urýchľovače, ktoré nielenže zvyšujú rýchlosť celého procesu, ale podieľajú sa aj na zlepšení odolnosti gumovej zmesi voči starnutiu. Je dôležité zdôrazniť, že vulkanizácia gumy si žiada správnu teplotu (cca od 140 – 180 °C, pri syntetických kaučukoch až 200 °C), ako aj správny tlak. Ten totiž zlepšuje mechanicko-fyzikálne vlastnosti gumy.

Vulkanizácia gumy pod dohľadom skúsených odborníkov

Vulkanizácia gumy si okrem použitia už spomínaných urýchľovačov vyžaduje aj ďalšiu zložku – zmäkčovadlá pre zlepšenie spracovateľnosti zmesi. Taktiež zlepšujú jej lepivosť a plastickosť, ale najmä zvyšujú elasticitu a odolnosť, a do istej miery ovplyvňujú aj priepustnosť. Vulkanizácia gumy je teda špecifickým procesom, ktorý má byť realizovaný pod dohľadom skúsených odborníkov. Iba tak budú pogumované diely správne ošetrené, čím si uchovajú svoju funkčnosť, odolnosť i dlhšiu životnosť v závislosti od prostredia, v ktorom sa budú využívať.

V Lusik Trade sme experti na pogumovanie a máme mnohoročné skúsenosti v oblasti výroby gumových dielov (pogumované kolieska, valce a i.), ktoré nachádzajú uplatnenie snáď v každej oblasti priemyslu či ako súčasť výroby iných produktov.